Het Repair Café vind zich een keer in de 2 maanden bij ons plaats. Hier kunt u uw kapotte spullen laten repareren door vrijwilligers, en kijken hoe uw spullen precies in elkaar zitten! Samen repareren, zodat vakkennis behouden blijft en de fabrikanten het nakijken hebben zolang ze dingen onrepareerbaar in plastic gieten of onmogelijke schroeven gebruiken.

Repair Café 2024
13 Januari
10 Februari
16 Maart
20 April
25 Mei
 6  Juli

Locatie:
Kringloop Kampen
Ambachtstraat 3
Tijd:
9:30 tot 13:00
(Tenzij anders word vermeld op sociale media)