Het Repair Café vind zich een keer in de 2 maanden bij ons plaats. Hier kunt u uw kapotte spullen laten repareren door vrijwilligers, en kijken hoe uw spullen precies in elkaar zitten! Samen repareren, zodat vakkennis behouden blijft en de fabrikanten het nakijken hebben zolang ze dingen onrepareerbaar in plastic gieten of onmogelijke schroeven gebruiken.

Repair Café ’22/’23

-2022
17 September
12 November

-2023
21 Januari
18 Maart
13 Mei
8 Juli