Jaarverslag Kringloop Kampen 2017

De coöperatie Kringloop Kampen is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. De doelen van de coöperatie zijn weliswaar ideëel, maar om deze doelen te kunnen realiseren is een gezonde financiële basis nodig. Het vermogen en de inkomsten van de coöperatie worden gebruikt voor versterking van de organisatie in de breedste zin van het woord. Leden van de coöperatie stellen, samen met de directie en bestuur voor zichzelf en voor de organisatie beleidsdoelen op. De directeur legt periodiek verantwoording af aan het bestuur over de aan hem toevertrouwde taken. Er worden geen bijzondere of extra uitkeringen gedaan aan bestuurders.

Doelen van de coöperatie zijn het inzamelen, recyclen, verwerken en verkopen van afgedankte goederen. Er wordt gestreefd naar een optimaal hergebruik van goederen en basisgrondstoffen. Ander belangrijk doel van de coöperatie is het creëren van zinvol werk voor mensen die in het reguliere arbeidscircuit buiten de boot (dreigen) te vallen of- om in de nautische metaforen te blijven- moeite hebben om weer aan boord te komen.

Kringloop Kampen werkt hiertoe nauw samen met instanties als UWV, Gemeente Kampen, en diverse sociale partners. Daarnaast zijn er tijdelijk, mensen werkzaam via het bureau Halt, Interactcontour, de Raad van Kinderbescherming, Justitie en de Reclassering.

2017 was het jaar waarin we veel tijd en energie hebben gestoken om een samenwerking met Kringlooporganisatie Het Goed voor elkaar te krijgen. In 2016 besloot gemeente Kampen een Europese aanbestedingsprocedure te starten voor de maandelijkse vergoeding van de ophaalservice van bepaalde groepen recyclebare spullen en goederen voor alle inwoners van Kampen en omgeving.
Uiteindelijk werd het servicecontract van de gemeente Kampen - dat Kringloop Kampen 30 jaar naar wederzijdse tevredenheid had vervuld - gegund aan de collega's van Het Goed in Emmeloord.

Als compromis hebben we in 2017 de mogelijkheden tot een fusering met Het Goed zorgvuldig en uitgebreid onderzocht. Het verschil in de onderlinge culturen bleek een niet te nemen obstakel wat in onze organisatie leidde tot het eensgezinde inzicht dat een zelfstandige toekomst het beste uitgangspunt voor een succesvol vervolg van Kringloop Kampen zou zijn. Daarnaast liet de Gemeente Kampen weten ook in de toekomst sowieso geen (financiële) rol meer te willen spelen in de inzameling van recyclebaar materiaal.

Dit betekende definitief, een belangrijke financiële aderlating voor Kringloop Kampen. Onze organisatie werd mede daardoor gedwongen tot drastische wijzigingen in de bedrijfsvoering. De verloren aanbesteding maakte direct ingrijpen in de kosten noodzakelijk. Dit betekende dat er zes vaste medewerkers, waarvan de meesten hun hele werkzame leven in dienst van de kringloop en de duurzame samenleving hadden gesteld, ontslag moest worden aangezegd.

Mede door deze gebeurtenissen ontstond bij Kringloop Kampen de behoefte aan een zakelijk leider. Eind 2017 werd besloten een nieuwe (part time) algemeen directeur als roerganger in woelige wateren aan te stellen en gezamenlijk een nieuwe koers te bepalen.

Een van de belangrijkste waypoints in de bijgestelde koers van Kringloop Kampen was de realisatie van een nieuwe Brenglocatie op het vernieuwde milieupark bij Recycling Kampen aan de Oslokade op industrieterrein Haatlandhaven. Dit plan lag al jaren min of meer kant en klaar op de plank, maar door verschillende omstandigheden was dit nog niet tot werkelijkheid gebracht. Eind 2017 vielen de laatste puzzelstukjes op de juiste plaats en konden we de voorbereidingen treffen om eind 2018 deze lang gekoesterde wens tot uitvoering te brengen.

Was in de beginjaren van Kringloop Kampen het scheppen van betaalde banen een belangrijk doel, eind 2017 besloten we gedwongen door de veranderde omstandigheden, deze doelstelling bij te stellen en de deuren van de kringloop meer open te zetten voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Voorheen werkten we met gemiddeld zo’n vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, eind 2017 besloten we de doelstelling voor 2018 vast te stellen op 25 mensen. Op deze manier willen we een goede invulling geven aan ons streven naar social return.

Door de groeiende concurrentie van kringloopachtige bedrijven zowel on- als offline, werd in 2017 duidelijk dat Kringloop Kampen zich vooral moet onderscheiden op winkelbeleving, kwaliteit en een positief imago. Daarom zijn we als Kringloop Kampen in 2017 begonnen om meer en duidelijker naar buiten te treden. Onder andere door actiever gebruik te maken van een nieuwe website en regelmatig de publiciteit te zoeken door berichtgeving over ons bedrijf op de verschillende social mediakanalen en in de lokale kranten, te publiceren.

Winkel locatie

Winkel: Trekvaart 33
8271 AA IJsselmuiden

Openingstijden
Maandag
13:00–18:00
Dinsdag- Woensdag - Donderdag
10:00–18:00
Vrijdag
10:00–21:00
Zaterdag
10:00–17:00
Zondag - gesloten.


Stel een vraag

Versturen