U leest het jaarverslag van 2017
van een jubilerende Kringloop Kampen.
Met haar 35-jarig bestaan is Kringloop Kampen één van de oudste kringloopbedrijven in Nederland. De Kringloop Kampen werd in 1983 opgericht door een groep gedreven jongeren, voornamelijk studenten aan de toentertijd nog in Kampen gevestigde hogescholen. Voorzien van een bakfiets trokken de
initiatiefnemers de stad in om nog bruikbare spullen te verzamelen en deze spullen vervolgens weer te koop aan te bieden. Een opmerkelijk initiatief in een tijd van economische onzekerheid en een hoge
jeugdwerkloosheid. De groep jongeren verenigde zich na een periode van een aantal jaren in een coöperatie met een gelijke stem en gelijke beloning voor alle leden. De coöperatie stelde zich doel de
verspilling van goederen en grondstoffen te verminderen en de inzet die daarvoor geleverd moest worden om te zetten in het scheppen van betaalde, duurzame banen.

Modern duurzaam milieubedrijf
Anno nu zijn de meeste goedwillende jonge vrijwilligers van toen, uitgegroeid tot professionele ervaren milieuspecialisten en allround kringloop medewerkers. De bakfietsen zijn vervangen door vrachtwagens
en de spierkracht wordt tegenwoordig ondersteund met een krachtige heftruck en tal van andere apparaten. Kringloop Kampen is flink gegroeid. Met een brenglocatie aan de Dieselstraat in Kampen en een winkel met een verkoopruimte van ruim 2000 vierkante meter in IJsselmuiden is het uitgegroeid tot
een modern milieubedrijf met een grote gunfactor in Kampen en directe omgeving. Jaarlijks levert Kringloop Kampen een enorme bijdrage aan de besparing van de afvalstort. Niet alleen reduceert Kringloop Kampen deze kosten direct voor zowel particulier als bedrijf, maar de inspanningen van Kringloop Kampen zijn ook indirect goed voor een besparing in energie. Voor de hergebruikte spullen hoeven immers geen nieuwe producten te worden gemaakt

Punt gezet
De gedreven aard van de initiatiefnemers van Kringloop Kampen is door de loop der jaren niet veranderd. Sterker nog, Kringloop Kampen staat na 2017 zelfs meer dan ooit letterlijk te trappelen van ongeduld om een nieuw hoofdstuk aan het boek over haar bestaan toe te voegen, want Kringloop Kampen heeft met
het afsluiten van 2017 een lastige periode afgerond.

Beschrijving resultaat
Het financiële resultaat van 2017 zou zoals al was voorzien in de begroting in de rode cijfers eindigen. Het doel om het verlies binnen de perken te houden is redelijk gelukt.
De gemeentelijke aanbestedingsprocedure, gevolgd door traag verlopende fusiebesprekingen met concullega Het Goed uit Emmeloord dwongen Kringloop Kampen om gedurende de periode van begin
2015 tot medio 2017 met een aangetrokken handrem te handelen. Nieuwe plannen en investeringen werden met het oog op de mogelijke veranderingen in de ijskast gezet. Gevolg was een periode waarin
vooral achter de schermen hard werd gewerkt aan enerzijds schadebeperking en anderzijds een nieuwe toekomst. Door het naderend einde van het contract met gemeente Kampen/Rova was er al rekening mee gehouden
dat de vergoedingen drastisch zouden verminderen. Ook al had Kringloop Kampen de aanbesteding niet verloren, dan nog had er bezuinigd moeten worden. Helaas door het niet verkrijgen van de vergunning moest er nog forser worden geschrapt in de uitgaven.
Aangezien de personeelskosten in de vorm van lonen verhoudingsgewijs te hoog waren voor de binnenkomende inkomsten moest er gekozen worden om een aantal betaalde krachten te laten gaan en de bedrijfsprocessen meer te gaan richten op onbetaalde arbeid in de vorm van werkplekken e.d.
De mensen op wie “het lot’ viel waren veelal lange tijd in dienst en dat vertaalde zich duidelijk in de ontslagvergoedingen. Positief gevolg voor de toekomst hiervan is dat de personeelsinkrimping de loonkosten in de komende jaren vermindert.
De winkelopbrengst is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven maar de betaling van gemeente Kampen voor de diensten van onze huis-aan-huis milieudienst zijn komen te vervallen, een vermindering van inkomsten
van € 45.000,- . Overigens is Kringloop Kampen deze diensten ook onbetaald onverminderd blijven uitvoeren omdat Kringloop Kampen meent dat:

 • Aanvoer en inname van grondstoffen en goederen door moet blijven gaan
 • Burgers niet de dupe moeten worden
 • Dit essentieel is voor onze bedrijfsvoering

Ook de stortkosten zijn flink toegenomen, dit is ontstaan door een ruimer aannamebeleid van Kringloop Kampen in combinatie met forse prijsstijgingen voor het storten van (bedrijfs)afval.

In juli 2017 is het besluit gevallen dat Kringloop Kampen niet samen gaat met Het Goed. Als gevolg daarvan moeten er de nodige kosten worden gemaakt worden om op de langere termijn weer een fris en gezond bedrijf neer te zetten dat met een bescheiden winst het nieuwe jaar kan afsluiten. Een daarvan is het aanstellen van een nieuw zakelijk leider, die in december aan het roer is gekomen. Voor de komende jaren heeft de nieuwe directeur de opdracht meegekregen een meerjarenplan op te stellen tot 2021 waarin hij verschillende zaken moet initiëren zoals:

 • Behalen van het keurmerk van de BKN.
 • Verhuizen van de brenglocatie naar de vernieuwde milieustraat van Kampen
 • Samenwerking met Recycling Kampen
 • Een meer onderscheidende profilering van Kringloop Kampen
 • Duidelijke positionering van Kringloop Kampen via alle mogelijke mediakanalen.
 • Aanboren van nieuwe omzet, nieuwe ’business’
 • Verhogen van het aantal beschutte werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van 5 naar 20 in december 2019
 • Vergoedingen te realiseren voor het aanbieden van genoemde beschutte werkplekken bij de verschillende betrokken instanties en instellingen.

Door het realiseren van bovengenoemde ontwikkelingen, willen we een nieuw toekomst perspectief openen.
We gaan er vanuit dat de eerste resultaten reeds eind 2018 zichtbaar zullen zijn door 2018 met een bescheiden positief resultaat af te sluiten.

Winkel

Winkel: Ambachtsstraat 3
8263 AJ Kampen

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
9:00–18:00
Vrijdag
9:00–21:00
Zaterdag
9:00–17:00
Zondag - gesloten.

 

Stel een vraag

Versturen