Financieel  verslag 2017

Het resultaat van dit jaar zou zoals al was voorzien in de begroting 2017 in de rode cijfers eindigen. Het doel om het verlies binnen de perken te houden is redelijk gelukt.

Door het naderend einde  van het contract met gemeente kampen/rova  was er al rekening mee gehouden dat de vergoedingen drastisch zouden verminderen. Ook al zouden wij de aanbesteding niet hebben verloren moest er bezuinigd worden.  Helaas door het niet verkrijgen van de gunning moest er nog forser worden geschrapt in de uitgaven.

Aangezien onze personeelskosten in de vorm van lonen verhoudingsgewijs te hoog was voor wat er aan inkomsten binnenkomt moest er helaas gekozen worden om een aantal betaalde krachten te laten gaan en ons meer te gaan richten op onbetaalde arbeid in de vorm van werkplekken e.d.

De mensen op wie “het lot~ viel waren sommige lange tijd in dienst en dat kun je ook zien in de ontslagvergoedingen die wij hebben moeten uitkeren.

Het resultaat van de personeelsinkrimping zal de kosten in de komende jaren doen verminderen.

De winkelopbrengst is nagenoeg gelijk gebleven maar de overige vergoedingen van gemeente e.d zijn nagenoeg vervallen – een vermindering van inkomsten van € 45.000,-

Ook de stortkosten zijn flink toegenomen, dit heeft niet alleen maken met ons aannamebeleid maar ook met de forse prijsstijgingen van het storten van bedrijfsafval.

In juli 2017 is het besluit gevallen dat we niet samen gaan met het goed is er voor gekozen om zelfstandig verder te gaan.

Nodige kosten moeten dan gemaakt worden om op langer termijn weer een fris en gezond bedrijf neer te zetten die met een bescheiden winst het jaar kan afsluiten.

In december is er een directeur aangetrokken die één en ander moet initiëren, zoals het halen van het keurmerk van de BKN en samenwerking met Recycling Kampen voor het samen exploiteren van een milieustraat te realiseren. Met het ingang zetten van een betere profilering op het internet middels sociale media, starten van een webwinkel e.d.  is reeds een begin gemaakt. 

Ook het begeleiden en een werkplek bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal geld moeten opbrengen naast de arbeid die zij verrichten zal er een vergoeding moeten komen voor de begeleiding van deze medewerkers.

Wij hopen met deze ontwikkelingen weer in 2018/2019 met een positief resultaat te kunnen eindigen.
Downloaden 

Winkel

Winkel: Ambachtsstraat 3
8263 AJ Kampen

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
9:00–18:00
Vrijdag
9:00–21:00
Zaterdag
9:00–17:00
Zondag - gesloten.

 

Stel een vraag

Versturen