OVER ONS

officieel keurmerk voor Kringloop Kampen 

Kringloop Kampen zet zich in om aan de eisen van het keurmerk voor kringloopbedrijven van de brancheorganisatie te voldoen. Binnenkort wordt Kringloop Kampen een audit afgenomen, een soort examen, waaruit moet blijken of Kampen aan de eisen voldoet. Waarom we dit keurmerk graag aan de gevel willen hebben wordt hieronder uitgelegd.

Kringloop is geen beschermd begrip, iedereen kan op elk willekeurig moment een kringloopwinkel starten. Kringloopwinkels zijn er in vele soorten en maten met verschil in professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening. Kringloopbedrijven met het Keurmerk Kringloopbedrijven hebben aangetoond op een professionele, veilige en verantwoordelijke manier met mensen en materialen om te gaan.
Hergebruik & werkgelegenheid
Bij BKN aangesloten Kringloopbedrijven onderscheiden zich in twee opzichten van veel andere organisaties die actief zijn in de 2e hands markt. In de eerste plaats nemen BKN-leden de verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu door afgedankte goederen een tweede leven te geven. Daarbij, wat niet meer verkocht kan worden wordt op een verantwoorde manier verwerkt. Daarnaast onderscheiden BKN leden zich door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. In 2015 ging het om ruim 4.000 mensen.
Onderscheidend vermogen
Om de bij BKN aangesloten leden beter te kunnen onderscheiden van andere aanbieders op de markt voor tweedehands goederen is in 2010 door leden van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) een werkgroep geformeerd die aan de slag is gegaan met de ontwikkeling van een keurmerk. Uitgangspunt voor het Keurmerk was dat de certificering voor alle leden (op termijn) bereikbaar zou moeten zijn. De werkgroep heeft in 2010 zichzelf de volgende doelstelling meegegeven:
Het ontwikkelen van een Keurmerk dat zich richt op de professionalisering en borging van de kwaliteit van de dienstverlening, het vergroten van vertrouwen in de markt, alsmede bevordering van het onderscheidend vermogen ten opzichte van kringloopbedrijven zonder keurmerk.
Het Keurmerk is relevant voor de volgende doelgroepen:

1 Particuliere klanten en afnemers

2 Medewerkers en vrijwilligers

3 Overheden en toezichthouders

4 Leveranciers

5 Zakelijke relaties

6 Overige relaties

Werkwijze
Door de werkgroep is voor de leden een handboek (Kader) samengesteld waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:

•   Algemene zaken (richtlijnen lidmaatschap, inschrijving Kamer van Koophandel, statuten etc.)

•   Beleid (missie/visie/strategie), bedrijfsplan en begroting

•   Bedrijfsmatige risico’s (RI&E, verzekeringen e.d.)

•   Beschrijving van de organisatie (organigram, functieprofielen primaire, sturende en ondersteunende processen etc.)

•   Beschrijving van zelfreflectie/interne audits en verantwoording, directiebeoordeling 

 • Lloyd’s Register
  Om aan het Keurmerk Kringloopbedrijven® (‘Keurmerk’) gewicht toe te kennen zijn vanuit het ledenbestand van BKN auditoren opgeleid door Lloyd’s Register. Jaarlijks volgen zij bij Lloyd’s Register een training om hun vaardigheden en de opgedane ervaringen onderling uit te wisselen. De auditoren nemen audits (toetsen) af volgens een vast protocol op locatie waarbij de bedrijfsleiding en staf aanwezig is.

 

Keurmerk aanvragen
Op het moment dat een lid de onderdelen van het Keurmerk heeft uitgewerkt en verankerd in hun organisatie kan zij het Keurmerk aanvragen bij BKN. Het lid kan kiezen uit interne toetsing of externe toetsing. Bij interne toetsing schakelt BKN twee van haar gecertificeerde auditoren (BKN leden) in die de initiële audit zullen verrichten. Bij een keuze voor externe toetsing wordt de audit uitbesteed aan een externe partij. Hier zijn hogere kosten aan verbonden.
Toekenning
Bij het succesvol doorlopen van de audit ontvangt de aanvrager het Keurmerk-certificaat met het bijbehorende uitingen (beeldmerk, schildje). De toekenning van het Keurmerk geldt voor 3 jaar waarbij tussentijds ‘éénmaal een audit zal worden uitgevoerd; de tussentijdse toets. Hiermee wordt de kwaliteit en waarde van het Keurmerk verzekerd.

Om te waarborgen dat ‘de slager niet zijn eigen vlees keurt’ wordt de BKN als Keurmerkorganisatie op haar beurt extern getoetst door Lloyd’s Register. Bij het goed doorlopen van deze externe toets ontvangt de Keurmerkorganisatie een Verklaring waarmee aangetoond kan worden dat de organisatie achter het Keurmerk robuust is ingericht. BKN is in het bezit van deze Verklaring van Lloyd’s Register.

Inmiddels zijn de volgende leden gecertificeerd volgens het Keurmerk Kringloopbedrijven

 • Kringloopcentrum Eemnes
 • Kringloop Borne
 • Kringkoop MijdrechtKringloopcentrum Amersfoort – Leusden
 • De BeursOpnieuw & CoLa PoubelleKringloop
 • De Kempen
 • ’n Roondgaank Rijssen’
 • Aktief GroepRataplan
 • KringloopZwolle
 • Kringloopcentrum Leerdam
 • Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk
 • De Kringloper
 • Kringloopcentum Utrecht/De ARMStichting Kringloopbedrijven
 • MaaslandKringloop
 • Zeist/Driebergen/Doorn
 • Het Warenhuis Leiden
 • Het Goed Emmaus Haarzuilens
 • De Lokatie 2 Switch Stilema Secunda
 • Stichting Kringloop Alphen (ad Rijn)
 • Foenix Apeldoorn
 • Kringloopwinkel Helmond
 • Kringloop Den Haag
 • Restore De Groene SluisNoppes

Winkel- en Brenglokatie

Winkel: Ambachtsstraat 3
8263 AJ Kampen
Openingstijden
Maandag t/m donderdag
9:00–18:00

Vrijdag
9:00–21:00
Zaterdag
9:00–17:00
Zondag - gesloten.

Brenglocatie: Milieustraat Kringloop Kampen 
vindt u aan Oslokade 1 in Kampen
Openingstijden:
Ma t/m Vr 08.00 - 17.00  
Za 09.00 - 12.30 uur

Stel een vraag